Ünsüz Uyumu - edebiyat konuları | Ünsüz Uyumu - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Ünsüz Uyumu

Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır: aç-tı, aş-çı, bak-tım, bas-kı, çiçek-ten, düş-kün, geç-tim, ipek-çi, seç-kin, seç-ti, süt-çü vb. Yumuşak ünsüzle biten kelimeler ise yumuşak ünsüzle başlayan ekler alır: al-dı, an-dı, bil-gi, del-gi, göz-cü, ver-di, yol-da vb.

sert süreksiz ünsüzler:
p, ç, t, k

sert sürekli ünsüzler:
f, s, ş, h

Özetle: Türkçede bir kelime sert ünsüzle yani “fıstıı şahap” ile bitiyorsa aldığı ekler de sert ünsüz olur. Bu kurala ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi de denir.Etiketler: , ,
  1. 3 Baglantiveren(ler)

  2. Mar 10, 2013: Fiil Çekimi
  3. Mar 10, 2013: Bağlaç Olan ki'nin Yazılışı
  4. Mar 10, 2013: Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Yorumunu Ekle