Ünlü Düşmesi - edebiyat konuları | Ünlü Düşmesi - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Ünlü Düşmesi

1. İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer: ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağrım, beniz / benzi, beyin / beynimiz, boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / göğsün, gönül / gönlünüz, karın / karnı, oğul / oğlu; çevir- / çevril-, devir- / devril- vb.

2. Ünlüyle başlayan ek aldıklarında vurgusuz orta hecesindeki dar ünlüsü düşen kelimelerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez: ağız ağıza, burun buruna, koyun koyuna (yatmak), omuz omuza, devirden devire, nesilden nesile, oğuldan oğula, şehirden şehire vb.

3. İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez: içerde değil içeride, dışardan değil dışarıdan, ilerde değil ileride, şurda değil şurada, burda değil burada, orda değil orada, yukarda değil yukarıda, aşağda değil aşağıda vb.

 

Ekleyenin Notu: Özellikle 3. maddedeki kelimelerin kullanımında sıklıkla hata yapıldığı görülmektedir. Kırmıız ile işaretlenmiş olanlar sözcüklerin doğru yazılmış halleridir.Etiketler: , , , , , , ,
  1. 4 Baglantiveren(ler)

  2. Mar 10, 2013: Yazım Kuralları
  3. Mar 10, 2013: İkilemelerin Yazılışı
  4. Mar 10, 2013: Ünlü Daralması
  5. Mar 10, 2013: Türkçede Ünlülerin Nitelikleri

Yorumunu Ekle