Türkçede Uzun Ünlü - edebiyat konuları | Türkçede Uzun Ünlü - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Türkçede Uzun Ünlü

Kökeni Türkçe olan kelimelerde bugün uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü, Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren kelimelerde görülür: adalet (ada:let), beraber (bera:ber), ifade (ifa:de), kaide (ka:ide), numune (numu:ne), sade (sa:de), şair (şa:ir) vb. Ancak bu uzun ünlüler yazıda herhangi bir işaretle gösterilmez.Etiketler:
  1. 4 Baglantiveren(ler)

  2. Mar 10, 2013: Mastarlara Gelen Eklerin Yazılışı
  3. Mar 10, 2013: İle Bağlacının Yazılışı
  4. Mar 10, 2013: Bağlaç Olan ki'nin Yazılışı
  5. Mar 10, 2013: Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Yorumunu Ekle