Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir - edebiyat konuları | Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Özellikleri

• Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
• Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
• Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
• Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
• Hece vezni kullanılmıştır.
• Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
• Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
• Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
• Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Şairleri

• Beş Hececiler: Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon
• Orhan Şaik Gökyay
• Arif Nihat Asya
• Kemalettin Kamu
• Ahmet Kutsi TecerEtiketler: ,

Yorumunu Ekle