9. Sınıf Türk Edebiyatı

Metinde Tema

Metinde Tema

Amacı olan her yazı bize bir şeyler anlatmak isteyecektir. Bu amaç bazen metinde kendini açık bir şekilde belli eder. Bazen de kendini saklar ve bu amacı anlamak zor olacaktır. Bu amacı anlamak için metni iyi okumak, metne nüfuz etmek gerekir. İşte biz metne ne kadar nüfuz edersek metni o kadar iyi anlar ve metnin derinlerini yolculuk yaparız.

Tema nedir?

Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir tema. Konu ve ana düşünce ile yakınlığı nedeniyle onlarla karıştırılmaması gereken bir terimdir. Tema metinden çıkarılacak en soyut kavramdır.

Bize bir metin verseler ve metinden ne anladığımızı, metnin bize ne hissettirdiğini sorsalar, vereceğimiz “tek kelimelik” cevap temadır. Metindeki en üst düşüncedir tema.

Her tema, eserin yazıldığı dönemin toplumsal zihniyetiyle, yaşama biçimiyle, sosyal problemleriyle ilgilidir. Yani metin ve zihniyet ilişkisi diyebiliriz buna. Bu bakımdan metnin temasının sosyal hayatla, düşünce tarihiyle ve eserin yazıldığı dönemle ilişkisi vardır. Oğuz Kağan Destanı’nın temasını oluşturan kahramanlık ve iğitlik ülküsü ile destanın oluştuğu dönem arasında ilişki kurduğumuz zaman, destan metni daha iyi anlaşılır. Destan metninden hareketle büyük ülküleri olan bir toplumun esaret altında yaşamasının imkânsız olduğu, milletlerin büyüklüklerinin idealleriyle orantılı olduğu yorumu yapılarak temayı güncelleştirmek gerekir.

Konu nedir?

Konu, temanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Temanın daha somutlaştırılmış, sınırları çizilmiş halidir. Konular; nesnel ise somut konular, nicel ise soyut konular diye de ayrılır. Konu alanı olarak toplumun her kesimi alınabilir. Örneğin, okul öncesi eğitimi konu alan bir yazı için kent, kasaba, mahalle, aydın kesim, İspanya, Japonya… gibi alanlardan biri seçilebilir

Konu seçiminde göz önünde bulundurulacak özellikler şunlardır:

. Kişi, konu seçerken bildiği ya da ilgi duyduğu, araştırma yapabileceği konuyu seçmelidir.
. Konu, geliştirmeye uygun olmalıdır.
. Konu, bilimsel gerçeklerle çelişmemelidir.
. Konu, türlü yorumlara yol açmayacak kadar inandırıcı ve açık olmalıdır.
3.595 views
Etiketler: , , , ,
edebiyat forumu
3.595 views

Yazar Hakkında

Yazar: Kaan Hoca

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Yorumlar

Ders Notları
Edebiyat Konuları
Ders notu arama
Yazılı Soruları
  • » Yazılı Soruları
  • » LYS Soru Bankası
Sponsorlar
Son Eklenenenler
Copyright 2013 - Tüm Hakkı Saklıdır. edebiyat öğretmeni ve edebiyat öğretmenleri, edebiyat ders notları, edebiyat konuları kaynak sitesi.