Kolay Türkçe

Gosterilen ‘LYS Deneme Sınavı ve Soru Bankası’ Kategorisi

Türkçenin Kolay Hali: kolayturkce.com

Pazartesi, Nisan 20th, 2015 | 553 views

Türkçe dersi ilkokul yıllarından mezun olana kadar her sene karşımıza gelen bir derstir. Hatta dönem dönem sınıf geçebilmek için baraj ders olduğu bile olur. Her sene haftada 3,4 saat öğretilmeye çalışılmasına rağmen bugün YGS Türkçe Türkiye ortalamasına baktığımız zaman maalesef 40 soruda  14-15 net gibi bir rakam karşımıza çıkmaktadır.  Bu da aslında birçok derste olduğu gibi Türkçe dersinde de öğretim sistemimizin veya öğrenci kalitemizin sınıfta kaldığını gösterir. Sebebi her ne olursa olsun ülkemizin genç nesli ve ülkemiz bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.  Hal böyle olunca biz Türkçe öğretmenlerine de bu konuda düşünmek ve sorunun temeline inerek bu sorunu çözmek gelir.

Peki Türkçe dersi nasıl öğretilmeli veya nasıl çalışılmalı?

1. Türkçe dersi sarmal bir yapıya sahiptir. Yani her konu bir şekilde birbirini bütünler. Birbirinin eksiklerini tamamlar ve birbirinin öğrenilmesine yardımcı olur. Örneğin öğrenci sözcüğün yapısını bilmeden cümlenin ögeleri ve anlatım bozukluğu yapamaz. Öğrenci sıfat ve zarfı öğrenmeden sıfat fiili ve zarf fiili öğrenemez. Sözcükte anlam bilmeyen öğrenci paragraf sorularını yapamaz. Peki bunun için ne yapmalı?

Türkçe konularını belirli bir öğrenme sırasına dizmeli ve bir konuyu tüm ayrıntılarıyla öğrenmeden bir diğer konuya geçmemeliyiz. Konuyu iyice öğrendikten sonra diğer konuya dönmeli, bir önceki konu veya konularla bağlantısına bakmalıyız. Biz, www.kolayturkce.com isimli internet sitemizde TEOG, YGS, LYS, KPSS ve ALES gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için konu anlatım sıramızı yayımlıyoruz ve öğrencimizin mantıklı bir sıraya göre çalışmasını sağlıyoruz. Doğru sıralama başarıyı getirecek en önemli etkendir!

2. Bir diğer konu da konuların tam anlamıyla öğrenilip sorularla pekiştirilmesi. Yine yukarıdaki maddenin devamı niteliğinde olan bu maddede konunun iyice öğrenilmesini denemeler ve çıkmış sorular ile öğrenilen bilginin pekiştirilmesi sağlanmalıdır.

3. Sık sık önceki öğrenilen konulara dönülmeli ve bol tekrar ederek unutmanın önüne geçilmelidir.

Unutmayalım ki bilgi ne kadar içselleştirilir, özümsenirse başarı o kadar artacaktır.

Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti Karışık Test Soruları

Perşembe, Mart 7th, 2013 | 3.943 views

1.Aşağıdakilerden hangi sıralama, Türk Edebiyatı dönemleri için doğrudur?

A) Tanzimat edebiyatı / Divan edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
B) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
C) Halk edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Milli edebiyat / Fecr-i Ati
D) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Servet-i Fünun / Milli edebiyat
E) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Edebiyat-ı Cedide / Fecr-i Ati

2. Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yazmıştır?

A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

3. 1919’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim
B ) Cenap Şahabettin
C) Süleyman Nazi
D) Faruk Nazif Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı

4. “Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı.” der. Şair, resmin, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır.”
Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Tevfik Fikret
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Haşim
E) Şinasi

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr – i Ati’ye katılmaz?

A) Celal Sahir
B) Ahmet Haşim
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Refik Halit Karay
E) Emin Bülent

6. I. Sanat, şahsi ve muhteremdir.
II. Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.
III. Servet-i Fünûn’cuların edebiyatı ulaştırdıkları seviye korunmalıdır.
IV. Özellikle Doğu’nun edebiyatı iyi kavranmalı ve halka tanıtılmalıdır.
V. Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anlatılmalıdır.
Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecr-i Âti edebiyatına ait olamaz?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve V E) IV ve V

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?

A) Rubab-ı Şikeste B) Bir Ölünün Defteri C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam E) Tamat

8.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserlerinden biri değildir?
A) Nesr – i Sulh
B) Rübab – ı Şikeste
C) Haluk’un Defteri
D) Rubab’ın Cevabı
E) Tarih – i Kadim

9. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Ömer Seyfettin
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil

10. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde bir tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B ) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet – i Fünün dönemi ile ilgili değildir?

A) Rubab – ı Şikeste
B) Aşk – ı Memnu
C) Türkçülüğün Esasları D) Eylül E)Kırk

12. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Cenap Şahabettin

Milli Edebiyat Deneme Sınavı

Salı, Şubat 26th, 2013 | 1.681 views

Aşağıdaki sorular Milli Edebiyat Dönemi ile ilgilidir. Amaç Milli Edebiyat konu anlatımını okuduktan sonra buradan bilgilerinizi pekiştirmektir. Soruların cevapları sayfanın en altındadır. Ayrıca bu Milli Edebiyat deneme sınavı akıllı tahta uyumludur. Zemin beyaz olduğu için tahtada rahatlıkla çözebilirsiniz.

Millî Edebiyat Soru Bankası

1. 1911’de başlayan ve 1923’e kadar devam eden, edebiyatın Türkçeleşmesi gerektiğini savunan, şiirde aruz ölçüsü yerine millî ölçümüzün kullanılması gerektiğini savunan akımdır.

Yukarıda tanıtılan edebiyat akımı hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servet-i Fünûn Edebiyatı
C) Fecr-i Âti Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Edebiyatı

2. Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyatın temel özelliklerinden değildir?

A) Şiirde hece ölçüsünü kullanma
B) Dilde sadeleşme hareketini savunma
C) Toplum hayatını yansıtma
D) Şiirde gerçekten kaçınma
E) Halk kültüründen yararlanma

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) Eserde İstanbul dışına çıkarak Anadolu’ya yönelmek istemişlerdir.
B) 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi ile başlar.
C) Türk halkına ve ulusal kaynaklara yönelmek esastır.
D) Millî bir edebiyat ortaya çıkarma isteği vardır.
E) Tamamen batıya yönelmeyi amaçlarlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat’ın kuruluşunda etkin olan yayın organıdır?

A) Tercüman-ı Ahvâl
B) Servet-i Fünûn
C) Tasvir-i Efkâr
D) Genç Kalemler
E) Hilâl

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatta dilde sadeleşmeyi sağlamak için belirlenen ilkelerden birisi değildir?

A) Halkın diline yerleşmiş yabancı sözcükleri Türkçe kabul etmek.
B) Yazı ve konuşma dili ikiliğini ortadan kaldırmak.
C) Kültür dilinde İstanbul halk Türkçesini esas almak.
D) Arapça ve Farsça tamlamaları kullanmamak.
E) Türkçenin en eski, ölmüş kelimelerini tekrar kullanıma kazandırmak.

6. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Mehmet Fuat Köprülü – Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
B) Ziya Gökalp – Türkçülüğün Esasları
C) Mehmet Akif Ersoy – Safahat
D) Yahya Kemal Beyatlı – Türkleşmek – İslâmlaşmak – Muasırlaşmak
E) Ahmet Haşim – Piyale

7. Aşağıdakilerden hangisinde Millî Edebiyatın kurucuları bir arada verilmiştir?

A) Yahya Kemal Beyatlı – Ahmet Haşim – Ali Canip Yöntem
B) Ziya Gökalp – Yusuf Akçura – Refik Halit Karay
C) Ali Canip Yöntem – Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin – Refik Halit Karay – Ali Canip Yöntem
E) Yahya Kemal – Ömer Seyfettin – Ali Canip Yöntem

8. Milli edebiyat dönemi şairlerinden olan …………………………….. ilk şiirlerini aruzla yazmış, daha sonra yaygın olarak heceyi kullanmıştır. “Beç Hececiler” topluluğunun en önde gelenlerindendir. Aşk, doğa, gibi temaları kullanmıştır. Aruzla yazdığı şiirlerinde Yahya Kemâl’in tesiri görülür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

9. Edebiyatımıza “Bomba”, “Ferman”, “Beyaz Lale” gibi öyküleri kazandıran hikâyecimiz kimdir?

A) Haldun Taner
B) Memduh Şevket Esendal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Ömer Seyfettin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

10. Kurtuluş Savaşı ( İstiklal Harbi) yıllarının havasını anlatan romanlarımızdan üçü aşağıdakilerden hangileridir?

A) Ateşten Gömlek – Ankara – Sinekli Bakkal
B) Vurun Kahpeye – Yaban – Ateşten Gömlek
C) Yaban – Çalıkuşu – Ankara
D) Akşam Güneşi – Yaban – Sodom ve Gomore
E) Sinekli Bakkal – Vurun Kahpeye – Kiralık Konak

CEVAP ANAHTARI: 1. D     2. D     3. E     4. D     5. E     6. D     7. C     8. D     9. D     10.B

Fecr-i Âti Edebiyatı Deneme Sınavı

Çarşamba, Şubat 6th, 2013 | 12.446 views

Aşağıdaki sorular Fecr-i Âti Edebiyatı için hazırlanmıştır. Soruları hazırlarken zemin rengi olarak beyaz kullandığımız için bu sorular akıllı tahta için uyumlu sayfa düzenine sahiptir. Bu sayfayı etkileşimli tahta programı olan Starboard’a aktararak üzerinde dilediğiniz kadar oynama yapabilirsiniz.

Daha fazla akıllı tahta edebiyat soruları için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki soruları Word dosyası halinde indirmek için lütfen burayı tıklayınız.

Fecr-i Âti Deneme Sınavı 10 Soru ( Cevaplar en alttadır.)

1. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerin istisnasız tamamı hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Dil son derece ağırdır.
D) Şiirde musikiye önem vermişlerdir.
E) Genellikle aşk ve doğa temaları işlenmiştir.

2. Edebiyatımızda ilk kez bildiri yayımlayarak ortaya çıkan bu topluluk; her topluluğun yaptığı gibi kendilerinden önceki topluluğu eleştirerek ortaya çıkmışlardır. Sanatın kişisel ve saygın bir iş olduğunu, Batılılaşmayı daha da ileri götürmek gerektiğini savunmuşlardır. Çok etkili olamayan bu topluluk birkaç yıl faaliyet gösterip 1912 ‘de dağılmıştır.

Paragrafta sözü edilen topluluk hangisidir?

A) Servet-i Fünûn
B) Beş Hececiler
C) Tanzimat sanatçıları
D) Fecr-i Âti
E) Yedi Meşaleciler

3. Seçeneklerden hangisinde Ahmet Haşim’in gezi yazısı verilmiştir?

A) Anadolu Notları
B) Seyahatname
C) Frankfurt Seyahatnâmesi
D) Taymis Kıyıları
E) Bizim Akdeniz

4. …………………………………………………….. şairimiz içinde bulunduğu topluluk ile birlikte “Sanat’ın şahsi ve muhterem” olduğunu savundular. Servet-i Fünûn’a karşı ortaya çıktılar ama onların devamı olmaktan öte gidemediler. Şiirde sembolizmin etkisi altında kalmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere hangi şair getirilebilir?

A) Cenap Şahabettin
B) Yahya Kemâl
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti Topluluğu içerisinde yer almamıştır?

A) Ahmet Rasim
B) Fuat Köprülü
C) Refik Halit Karay
D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Ali Canip Yöntem

6. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti dönemlerinde yaşadıkları halde bu topluluğa katılmayarak, bağımsız olarak yazan sanatçıların arasında aşağıdaki isimlerden hangisi yoktur?

A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ahmet Rasim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Refik Halit Karay hikâyeleriyle Fecr-i Âti Topluluğunda yerini almıştır.
B)  Fecr-i Âti Topluluğu edebiyatımızda beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluktur.
C) Fecr-i Âti sanatçılarından bazıları sonradan Millî Edebiyat akımına dahil olmuşlardır.
D) Fecr-i Âti şiirinde Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmışlardır.
E) Fecr-i Âticiler doğu-batı sentezi yapmaya çalışmış, her iki şiiri de benimsemişlerdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk Edebiyatı (divan edebiyatı) ile Fecr-i Âti Topluluğu arasındaki ortak noktalardan değildir?

A) Her iki dönem şairleri de sanatı sanat için yaparlar.
B) Toplumdan kopuk bir edebiyat meydana getirirler.
C) Şiirleri aynı nazım biçimiyle oluştururlar.
D) Aruz ölçüsünü kullanırlar.
E) Arapça ve Farsçanın yoğun olduğu bir dil kullanırlar.

9. Aşağıdaki seçeneklerde verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Recaizâde Mahmut Ekrem – Tanzimat
B) Tevfik Fikret- Servet-i Fünûn
C) Ömer Seyfettin – Millî Edebiyat
D) Halit Ziya – Servet-i Fünûn
E) Mehmet Rauf – Fecr-i Âti
10. Türk şiirinin önemli isimlerinden olan ve sembolizmin en başarılı şairi olarak bilinen Ahmet Haşim, şiir dışında gezi yazısı, fıkra gibi önemli türlerde de eserler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Haşim’in eserlerinden değildir?

A) Harap Mabetler
B) Göl Saatleri
C) Piyale
D) Gurabahane-i Laklahan
E) Bize Göre

 

Cevaplar:

1.E          2. D        3.  C       4. D        5. E         6. E         7. E         8. C        9. E         10. A