Kıt'a - edebiyat konuları | Kıt'a - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Kıt’a

Divan şiiri nazım biçimlerinden olan  günümüzde dörtlük nazım birimine kıta denirken Divan edebiyatında ise bir nazım biçiminin adıdır.

Kıtanın Özellikleri

– Genellikleiki beyitin bir araya gelmesiyle oluşan nazım biçimidir.

– İkinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklıdır. (xa xa)

– İki beyitte de bir anlam bütünlüğü ve birliği vardır.

– Çok farklı konularda yazılabilir. Ancak daha çok toplumsal konularda ve felsefi konularda kaleme alınır.

– Hemen her şairin denediği bir türdür.

– Türk edebiyatında Necati Bey, Fuzulî, Bakî, Ruhî ve Nedim‘in kıtaları meşhurdur.

Kıt’a Örneği

Dün elin yumuş dilerdi kim rakîb
Yaş eliyle duta zülfün dilberin
Âh edip eydür uzaktan Hâtifî
Dutma bir zaman kurusun ellerin (Hâtifî)

 

 Etiketler: , , ,
  1. 1 Baglantiveren(ler)

  2. Mar 2, 2013: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

Yorumunu Ekle