Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler - edebiyat konuları | Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

Bu anlayışın temsilcisi bilindiği gibi İstiklâl şairimiz Mehmed Akif Ersoy’dur. Üstad, yazdığı şiirler ile halkın yaşayışını, millî duygu ve değerlerini, kodu edinir. İlk defa Servet-i Fünûn’da görülen mensur şiir örneklerinin birer devamı olan nazmı nesre yaklaştırma anlayışını devam ettirmiştir.

– Manzumelerinde halkın yaşayışını en derin ifadeleriyle konu edinir.

– Halkı anlattığı şiirlerinde ölçü olarak aruzu kullanır.

– Manzum hikâye türünün en başarılı örneğini Seyfi Baba isimli eserle vermiştir.

– Şiirlerinde gerçeklik duygusunu ön plana çıkarmak istemiştir.Etiketler: , , ,

Yorumunu Ekle