Fecr-i Âti Şiiri - edebiyat konuları | Fecr-i Âti Şiiri - edebiyat konuları
Reklam Alanı

Fecr-i Âti Şiiri

Fecr-i Âti Topluluğu sanatçıları sürekli söylediğimiz gibi Servet-i Fünûn edebiyatı sanatçılarına karşı çıkmış ancak onların devamı olmaktan öte bir şey yapamamışlardır. Onların sanat anlayışını aynen olmasa da devam ettirmişler, Batı edebiyatını yakından izlemişlerdir.

Fecr-i Âti Şiirinin Genel Özellikleri

- Servet-i Fünün sanatçıları gibi Fransız şiirini benimsemişlerdir.
- Kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir.
- Sembolizm, parnasizm ve empresyonizm akımlarından etkilenmişlerdir.
- Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları sıkça kullanmışlar böylece ağır bir dil oluşturmuşlardır.
- Duygusal şiirler yazmışlar ve tabiat tasvirlerinde gerçeklerden uzak davranmışlardır. Özneldirler.
- Serbest müstezat nazım biçimini ustalıkla kullanmışlardır.

Servet-i Fünûn Şiiri ve Fecr-i Âti Şiirinin Karşılaştırılması

Gerek duyuş, düşünüş gerekse de hayatı algılayış bakımından Fecr-i Âti sanatçıları Edebiyat-ı Cecîdecilerden çok farklı davranmamış, onlara benzer şiirler yazmışlardır. Bu sebeple farklılık yok denecek kadar azdır. Ancak yaşadıkları ortamı karşılaştırdığımızda Servet-i Fünûncular daha baskıcı bir ortamda yaşamış, buna rağmen Fecr-i Âticiler ise daha özgürlükçü bir ortamda eserlerini ortaya koymuşlardır.

Fransız sembolistlerini Fecr-î Âticiler daha yakından takip etmişlerdir. Onların karamsarlığını, hüznünü aynen kullanmışlardır.Etiketler: , , , , ,
  1. 2 Baglantiveren(ler)

  2. Şub 5, 2013: 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları | Edebiyat Konuları, edebiyat ders notları
  3. Şub 6, 2013: Fecr-i Âti Edebiyatı Deneme Sınavı | Edebiyat Konuları, edebiyat ders notları

Yorumunu Ekle


Ankara'da Özel Ders