Kolay Türkçe

9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

Cumartesi, Şubat 2nd, 2013 6.979 views

I.ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

1. İletişim (sunumla konu anlatımı)
2. İnsan, İletişim ve Dil ( Dil Nedir? , Kültür nedir?, Kültürün unsurları nelerdir? )
3. Dil-Kültür İlişkisi ( Kültür Taşıyıcı Olarak Dil )

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. Dillerin Sınıflandırılması ( Yapı Bakımından Diller, Köken Bakımından Dil Aileleri )
2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi ( Türklerin tarih boyunca kulladıkları yazılar, alfabeler )

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1. Türkçenin Ses Özellikleri ( Lehçe nedir? , Argo nedir? )
2. Telaffuz (Söyleyiş)( Konuşma Dili )

IV. ÜNİTE: KELİME BİLGİSİ

1. Kelimede Anlam ve Kavram
2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı

2.1. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
2.2. Kelimelerde Anlam Değişmeleri

3. Kelime grupları

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

1. Cümlede Anlamın Oluşumu
2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
2.1. Haber Cümleleri
2.2. Dilek- İstek Cümleleri
2.3. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
2.4. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
2. Paragrafta Yapı
3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
5. Metin ve Paragraf