Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler - edebiyat konuları | Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Millî edebiyat dönemi şiir açısından karışıklık arz eder. Şu Millî edebiyat şiiridir diye net bir şekilde söyleyebileceğimiz bir şiir yoktur. Millî edebiyat şairleri kendilerini halka kabul ettirmeye, sanat anlayışlarını kabul ettirmeye çalışırken bir yandan da Haşim gibi bağımsız sanatçıların şiir faaliyetleri görülür. Ayrıca Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin de bu dönemde ağırlığını korur.

Fecr-i Âti’nin dağılması, buradaki bazı şairlerin Millî edebiyat akımına dahil olması ve bazılarının da bağımsız şiirler yazmaları bu karışıklığın sebeplerindendir.

Biz Millî edebiyat dönemi şiirini şu üç başlık altında incelersek daha verimli sonuçlar alırız:

1. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
2. Saf (Öz) Şiir, Özellikleri ve Temsilcileri
3. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan ManzumelerEtiketler: ,

Yorumunu Ekle