Birleşik Kelimelerin Yazılışı - edebiyat konuları | Birleşik Kelimelerin Yazılışı - edebiyat konuları
Kolay Türkçe

Birleşik Kelimelerin Yazılışı

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

Birleşik veya ayrı yazılması gereken birleşik sözcükleri iki başlık altında inceleyebiliriz. Böylece belirli kurallar eşliğinde bunları daha rahat öğrenebiliriz.

1. Ayrı yazılan birleşik kelimeler

2. Bitişik yazılan birleşik kelimeler

Not: Unutmayalım, birleşik kelimeler dediğimizde bunların bitişik yazıldığını değil kalıplaşmış söz grubu olduğunu kastederiz.Etiketler: , , , ,
  1. 4 Baglantiveren(ler)

  2. Mar 10, 2013: Simgelerin Yazılışı
  3. Mar 10, 2013: Ek Fiilinin Yazılışı
  4. Mar 10, 2013: Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
  5. Mar 10, 2013: Ünlü Daralması

Yorumunu Ekle